JARINGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI | AKADEMI SUKAN
» ANUGERAH & PENCAPAIAN » JARINGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI

JARINGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI

Akademi Sukan UPM telah terpilih sebagai Pusat Tanggungjawab terbaik sempena Anugerah Jaringan Industri dan Komuniti Berimpak Tinggi 2015. 

Sempena Majlis Anugerah Jaringan Industri dan Komuniti Berimpak Tinggi 2015, Prof. Dr. Shamala Subramaniam, Pengarah Akademi Sukan telah terpilih untuk penganugerahan Projek Jaringan Industri dan Komuniti bagi kategori Pegawai Akademik.


Kemaskini:: 03/04/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566383398