ANUGERAH & PENCAPAIAN | AKADEMI SUKAN

» ANUGERAH & PENCAPAIAN

ANUGERAH & PENCAPAIAN

Akademi Sukan turut menerima pengiktirafan daripada pihak universiti di atas usaha yang bersungguh-sungguh dalam memastikan pengurusan pentadbiran dan kewangan berjalan lancar dan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif kepada warganya. Ia menjadi dorongan kepada warga Akademi Sukan untuk melakukan usaha yang berterusan bagi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akademi Sukan telah menerima penarafan 5 Bintang bagi Anugerah Pengurusan Kewangan Peringkat UPM...selanjutnya...
Dianugerahkan Anugerah Khas Tempat Kerja Selamat sempena Bulan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan...selanjutnya...
Akademi Sukan UPM telah terpilih sebagai Pusat Tanggungjawab terbaik sempena Anugerah Jaringan...selanjutnya...
Anugerah-anugerah lain...selanjutnya...
B1566381585