CLIENT CHARTER | SPORTS ACADEMY
» CLIENT CHARTER

CLIENT CHARTER

Kami staf Akademi Sukan UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melaui penerapan kualiti dalam peyelidikan dan perkhidmatan professional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan:

» Menyediakan perkhidmatan profesional, perundingan dan penyelidikan sukan untuk menyokong dasar dan pembangunan sukan negara;

» Menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan kompetitif;

» Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan;

» Menyediakan dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam aspek yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkhidmatan professional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik yang diterima       guna pada peringkat antarabangsa;

» Menyediakan kepakaran dan tenaga sokongan yang bermotivasi serta profesional.

 

Laporan Piagam Pelanggan Akademi Sukan

Jun - November 2020

 

Bil

 

Piagam Pelanggan

 

Tindakan

 

Pencapaian

1.

 

Menyediakan perkhidmatan profesional, perundingan dan penyelidikan sukan untuk menyokong dasar dan pembangunan sukan negara

 

Unit Perundingan & Khidmat komuniti

 

100%

2.

 

K Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan

 

Unit Pentadbiran

 

100%

3.

 

Menyediakan dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam aspek yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkhidmatan professional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik yang diterima guna pada peringkat antarabangsa

 

Unit Penyelidikan & Jaringan komuniti

 

100%

4.   Menyediakan kepakaran dan tenaga sokongan yang bermotivasi serta profesional   Akademi Sukan   100%

W1UJcUAs:20:50