OUR ENTITY | SPORTS ACADEMY
» OUR ENTITY » RESEARCH AND COMMUNITY RELATIONS UNIT

RESEARCH AND COMMUNITY RELATIONS UNIT

OBJEKTIF
  1. Membangun dan menggalakkan perkembangan sukan melalui program dan perjanjian persefahaman.
  2. Menawarkan khidmat penerokaan potensi industri sukan termasuklah kajian pasaran, halangan dan kesan sosio-ekonomi.
  3. Meluaskan jaringan dalma industri sukan melalui penyebaran pengetahuan berasaskan penyelidikan dan kepakaran yang ditawarkan.
  4. Mewujudkan jaringan kerjasama dan menawarkan khidmat masyarakat dalam bidang sukan di peringkat nasional dan antarabangsa.
  5. Menyediakan pusat rujukan sukan dengan mewujudkan arkib sukan.
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN
  1. Mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Memorandum of Agreement (MoA) dalam bidang/ kepakaran sukan di peringkat nasional dan antarabangsa.
  2. Membuat hebahan dan pameran melalui seminar/ konferensi di peringkat nasional dan antarabangsa.
  3. Menyediakan program persidangan meja bulat bersama panel/ pakar sejajar dengan isu terkini.
  4. Mewujudkan jaringan dan pakatan strategik dengan institusi penyelidikan atau inovasi dan sektor swasta untuk pembangunan sukan.
  5. Menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang sains dan pembangunan sukan.

 


Updated:: 02/12/2013 [m_zarina]

MEDIA SHARING

SPORTS ACADEMY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
603 9769 1134
603 9769 1126
C1581974128