LINKAGE | SPORTS ACADEMY

» LINKAGE

LINKAGE

Akademi Sukan aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti jaringan bersama industri dan komuniti terutamanya berkaitan dengan perundingan, penyelidikan, latihan dan menyertai pameran yang dianjurkan oleh pelbagai agensi kerajaan. Ini membolehkan ilmu dan kepakaran Akademi Sukan khususnya, UPM amnya dapat dikongsi dan dimanfaatkan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara.

Mewujudkan kerjasama stategik di antara Akademi Sukan dengan industri bagi mendapat manfaat bersama...more...
Jaringan yang terbentuk di antara Akademi Sukan dan komuniti dapat membantu memindahkan ilmu dan...more...
W1UJcVAW:21:48