ORGANISASI | AKADEMI SUKAN

» ORGANISASI

ORGANISASI

Akademi Sukan diterajui oleh seorang Pengarah, dua orang Timbalan Pengarah dan seorang Penolong Pendaffar. Struktur organisasi Akademi Sukan  terdiri daripada empat unit utama iaitu Pejabat Pengarah, Unit Penyelidikan dan Jaringan Komuniti, Unit Perundingan dan Khidmat Komuniti dan Unit Pentadbiran.

     PEJABAT PENGARAH   PROF DATO'  DR SHAMALA...selanjutnya...
B1566381566