Geran Penyelidikan: 2011-2012 | AKADEMI SUKAN
» PERKHIDMATAN » PENYELIDIKAN » Geran Penyelidikan: 2011-2012

Geran Penyelidikan: 2011-2012

Examining Tourist Perception of Traditional Sport Events as a Form of Aourist attractions in Malaysia       

» Ketua Projek: Prof Dr Aminuddin Yusof

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2012

» Nama Geran:

» Jumlah:


Application of Push & Pull Theory in Sport Tourism: Understanding Tourists Motives and Tourists Perception of Malaysia as a Sport Tourist Destination     

» Ketua Projek: Prof Dr Aminuddin Yusof

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2012

» Nama Geran:

» Jumlah:


The Contribution of Critical Thinking Skills Towards Fighting Spirit in Enhancing Sport Achievement Among University Students     

» Ketua Projek: Prof Madya Dr Tajularipin Sulaiman

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2012

» Nama Geran:

» Jumlah:


 

Combination of Resistance and Erobic Endurance Training in Reducing Body fat Mass and Improving Blood Lipid Profile

» Ketua Projek: En. Azhar Yaacob

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2012

» Nama Geran:

» Jumlah:


Effects of 6-Mercaptopurine and its derivatives on PMA-induced HIG-82 cells and FCA-Induced Arthritis in Rats

» Ketua Projek: Prof Dr Muhammad Nazrul Hakim Abdullah

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2012

» Nama Geran:

» Jumlah:


Effectiveness of Physical Activity Interventions via Social Networking Websites and Prompt of Decision on Components of Metabolic Syndrome among Malaysian Adults     

» Ketua Projek: Prof Madya Dr Hazizi Abu Saad

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2011

» Nama Geran:

» Jumlah:


Memperkasakan Ilmu Metodologi Kejurulatihan Tahap Asas dan Tahap Pertengahan bagi Jurulatih dan Guru Sukan di Majlis Amanah Rakyat  

» Ketua Projek: Prof Madya Dr Mohd Sofian Omar Fauzee

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2011

» Nama Geran:

» Jumlah:


 

Penghasilan Model Ketahanan Mental Pemain Bola Sepak Malaysia            

» Ketua Projek: Prof Madya Dr Mohd Sofian Omar Fauzee

» Ahli Projek:

» Tarikh Mula/Tamat: 2011

» Nama Geran:

» Jumlah:

 

 

Kemaskini:: 10/04/2017 [juridah]

PERKONGSIAN MEDIA

AKADEMI SUKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
603 9769 1134
603 9769 1126
SWMIKAc~