AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN | AKADEMI SUKAN

» AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN

AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN

 
Timbalan Pengarah Akademik dan Penyelidikan berperanan dibawah Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi yang menjalankan fungsi akademik dan penyelidikan yang akan dibantu oleh Felo Penyelidik, Pegawai Penyelidik dan Pegawai Belia dan Sukan.
Terdapat Makmal Kecemerlangan Sukan dan Unit Akademik dan Penyelidikan dibawah Timbalan Pengarah Akademik dan Penyelidikan, Akademi Sukan

Unit Akademik dan Penyelidikan Unit Akademik dan Penyelidikan memfokuskan kepada aktiviti...selanjutnya...
UNIT AKADEMIK & PENYELIDIKAN       PROF. DATO' DR. SHAMALA...selanjutnya...
Makmal Kecemerlangan Sukan Makmal Kecemerlangan Sukan ditubuhkan membantu mempertingkatkan...selanjutnya...
SXDDGAY~