HOME | SPORTS ACADEMY

Penglibatan tenaga pakar dalam penyelidikan sangat diperlukan bagi menjalankan penyelidikan secara berfokus dan berterusan di dalam bidang sains sukan bagi meningkatkan prestasi ahli sukan di dalam sukan berprestasi tinggi dan juga pembangunan sukan negara melalui penemuan baharu menggunakan kaedah saintifik. Pasukan felo penyelidik Akademi Sukan terdiri daripada pakar-pakar dalam pelbagai bidang kepakaran yang menyumbang kepakaran mereka bagi mencapai visi dan misi penubuhannya

Akademi Sukan memainkan peranan secara aktif dalam mewujudkan jaringan kerjasama strategik dengan pihak industri dan komuniti setempat. Ia bertujuan memastikan proses pemindahan ilmu dan kepakaran memenuhi keperluan dan aspirasi negara serta jangkaan industri dan komuniti demi manfaat bersama. Kerjasama pintar ini dilakukan dengan pelbagai agensi sama ada agensi kerajaan mahupun agensi swasta dan juga organisasi bukan kerajaan (NGO). Berikut merupakan antara rakan strategik kerjasama kami.

Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi di Malaysia yang begitu sinonim dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) bertaraf dunia. Sebagai ikon kepada Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia, UPM sering merangkul anugerah-anugerah berprestij dalam penyelidikan, teknologi dan inovasi di peringkat antarabangsa sehingga berada di dalam senarai universiti terbaik di dunia.

Kejayaan demi kejayaan membanggakan yang diterima oleh UPM telah menambat minat dan keyakinan ramai pelajar tempatan serta luar negara seperti Perancis, Arab Saudi, Iran dan Australia melanjutkan pelajaran mereka di UPM yang juga terkenal dengan persekitaran alam semula jadi kampus yang menghijau lagi mendamaikan.

UPM merupakan institusi ilmu yang menjadi legasi gemilang kepada sejarah pendidikan pertanian di Malaysia. Pertanian yang dijulang UPM melewati pendidikan dan penyelidikan, menghasilkan modal insan pertanian yang berkualiti, memperkayakan ilmu pengetahuan, meneroka pelbagai inovasi dan mencipta kehidupan yang cemerlang.

UPM banyak membangunkan inovasi dalam bidang pertanian dan pelbagai bidang lain untuk membantu dan meningkatkan ekonomi negara dan memperkasa taraf hidup masyarakat. Aktiviti pengajaran, penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan pengembangan yang telah dilaksanakan UPM adalah bergerak seiring dengan kemajuan pertanian dan penemuan baharu untuk kesejahteraan negara. Inovasi dan pertanian yang dijana UPM akan menjamin kelestarian kehidupan.

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UPM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM sentiasa menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bertepatan dengan pasaran kerja semasa.

Perkhidmatan yang disediakan di UPM merupakan unit integrasi daripada infrastruktur yang dirancang untuk mempamerkan perkhidmatan yang terdapat di UPM sekaligus menyokong dan membantu misi pendidikan universiti secara berterusan selain meningkatkan kualiti kehidupan di kampus.

Tanyalah pengalaman pelajar Universiti Putra Malaysia dan mereka pasti akan menceritakan tentang 'Gaya Hidup Serdang' di mana anda akan bergaul dan saling mengenali rakan-rakan baru, menelaah dan membuat kajian dalam suasana yang kondusif serta menikmati aktiviti luar atau beriadah dalam komuniti yang mesra. Persekitaran kehidupan positif di UPM pasti tidak akan membuatkan anda berasa keseorangan.

Jika anda menggenggam hasrat untuk mengecap kecemerlangan dalam kerjaya serta ingin menimba pengalaman berharga dalam persekitaran yang selesa, aman serta kondusif, UPM amat mengalu-alukan kedatangan anda.

article
Food Emulsifiers and Authenticity Issue
Emulsifiers are food additives that facilitate normally immiscible liquids such as oil and water to form stable emulsions. Emulsifiers can improve the surface tension between various components of the emulsion system to make it a uniform dispersion to prolong the storage period of food and improve taste and appearance. They are included in fat based products such as salad dressing and often more in low fat formulations products such frozen desserts. They are also used in bread and bakery products, and convenience snacks and microwaveable food products. Among the different types of emulsifiers, MAG, DAG, and their derivatives constitute more than 70% of the worldwide emulsifiers. Fats and oils are the raw materials for MAG and DAG production where chemical glycerolysis is usually employed as a method of preparation.
Food Emulsifiers and Authenticity Issue
Pembalakan Kurang Impak (RIL) Menjamin Kelestarian Hutan Negara
Pembalakan Kurang Impak (RIL) Menjamin Kelestarian Hutan Negara
SAMAK CLAY
SAMAK CLAY
More Articles...
news
Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Jabatan
Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Jabatan
Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Jabatan anjuran Unit Pentadbiran, Akademi Sukan telah diadakan pada 4 April 2017 di Bilik Mesyuarat, Akademi Sukan. Kursus bermula dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Seramai sepuluh orang staf Akademi Sukan telah menyertai kursus ini. Kursus telah disampaikan oleh Puan Siti Nadirah Mat Na'ain dari Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar. Objektif kursus ini diadakan ialah untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan pengurusan fail dan rekod, memahami kepentingan penyelengaraan dan keselamatan rekod jabatan, cara pelupusan dan pemeliharaan rekod dan memperkenalkan cara yang betul di dalam pengurusan fail dan rekod jabatan. Kursus setengah hari diharap dapat memberikan manfaat dan dipraktikkan oleh staf Akademi Sukan bagi memastikan pengurusan fail dan rekod berjalan lancar dan bersistematik.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
twitter.png
youtube.png
insta.png
C1600908399