Unit Perundingan, Jaringan Komuniti Dan Pembangunan | AKADEMI SUKAN
» MENGENAI KAMI » OBJEKTIF UNIT » Unit Perundingan, Jaringan Komuniti dan Pembangunan

Unit Perundingan, Jaringan Komuniti dan Pembangunan

Objektif

» Membangun dan menggalakkan perkembangan sukan melalui program dan perjanjian persefahaman

» Menawarkan khidmat penerokaan potensi inustri sukan termasuklah kajian pasaran, halangan dan kesan sosio-ekonomi

» Meluaskan jaringan dalam industri sukan melalui penyebaran pengetahuan berasaskan penyelidikan dan kepakaran yang ditawarkan

» Mewujudkan jaringan kerjasama dan menawarkan khidmat masyarakat dalam bidang sukan di peringkat nasional dan antarabangsa

» Menyediakan pusat rujukan sukan dengan mewujudkan arkib sukan

» Perkongsian kepakaran dan penjanaan pendapatan.

» Membantu memindahkan ilmu dan kepakaran bagi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan komuniti dan menyumbang kepada pembangunan, kemajuan dan transformasi negara

 

Kemaskini:: 31/07/2023 [andra]

PERKONGSIAN MEDIA

AKADEMI SUKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
603 9769 1134
603 9769 1126
SWMIKAg~