LATAR BELAKANG | AKADEMI SUKAN
» MENGENAI KAMI » LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Akademi Sukan merupakan sebuah entiti yang menyumbang kepada pencapaian universiti melalui penyediaan perkhidmatan profesional, perundingan dan penyelidikan sukan untuk menyokong dasar dan pembangunan sukan negara. Misi Akademi Sukan ialah menjadi peneraju kecemerlangan sukan di IPT dan Malaysia amnya sekaligus meningkatkan visibiliti UPM.

Bermula pada 3 Februari 2022, Akademi Sukan dan Pusat Sukan telah digabungkan menjadi satu entiti yang bernaung di bawah Pejabat Naib Canselor UPM dengan membawa nama Akademi Sukan. Terdapat sedikit rombakan dan penambahbaikan yang telah dibuat dalam organisasi bagi memantapkan pengurusan Akademi Sukan. Ini adalah salah satu strategi universiti dalam melaksanakan penilaian ke atas transformasi governans. Namun begitu, penggabungan ini masih tidak tersasar dari objektif dan matlamat asal penubuhan Akademi Sukan dan Pusat Sukan sebelum ini.

Pelbagai aktiviti, program dan hala tuju yang dijalankan sebelum ini masih dikekalkan, malah ada juga pembaharuan yang akan turut diperkenalkan. Sebagai contoh, Akademi Sukan akan memperkasakan fungsi perkhidmatan, pengurusan dan pentadbiran entiti Sukan UPM dalam usaha menghasilkan atlet-atlet terbaik UPM. Selain itu, Akademi Sukan juga turut membantu universiti untuk menjadi sebuah universiti rujukan dan bereputasi antarabangsa dalam bidang kecemerlangan sukan dengan memaksimumkan penggunaan sumber dan kepakaran berkaitan bidang sains sukan di UPM seterusnya mencapai taraf HICOE teras perkhidmatan.

Disamping itu, Akademi Sukan juga berperanan membentuk dan mengendalikan Pusat Kecemerlangan Sukan yang akan menjadi tonggak utama Akademi Sukan pada masa kini. Tugas dan tanggungjawab ini jelas membuktikan bahawa Akademi Sukan telah diberi kepercayaan oleh pihak UPM untuk meneruskan tradisi kecemerlangan sukan yang sememangnya menjadi salah satu tunjang kegemilangan UPM sendiri. Walaupun aktiviti dan fokus Akademi Sukan semakin berkembang, namun aktiviti penjanaan ilmu masih giat dijalankan melalui bidang penyelidikan yang turut menyumbang ke arah peningkatan taraf sebagai universiti penyelidikan.

Akademi Sukan sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat untuk memohon geran penyelidikan melalui Akademi Sukan atau dalam apa jua aspek bagi memenuhi tujuan dan matlamat tersebut.

Kemaskini:: 21/11/2023 [rohaida_h]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMILAu:11:09