PIAGAM PELANGAN | SPORTS ACADEMY
» ABOUT US » PIAGAM PELANGAN

PIAGAM PELANGAN

Kami staf Akademi Sukan UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melaui penerapan kualiti dalam peyelidikan dan perkhidmatan professional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan:

» Menyediakan perkhidmatan profesional, perundingan dan penyelidikan sukan untuk menyokong dasar dan pembangunan sukan negara;

» Menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan kompetitif;

» Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan;

» Menyediakan dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam aspek yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkhidmatan professional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik yang diterima guna pada peringkat antarabangsa;

» Menyediakan kepakaran dan tenaga sokongan yang bermotivasi serta profesional.

 

Laporan Piagam Pelanggan Akademi Sukan

Januari – Mac 2017

 

Bil

 

Piagam Pelanggan

 

Tindakan

 

Pencapaian

1.

 

Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 

Unit Pentadbiran

 

100%

2.

 

Kepuasan pelanggan

 

Unit Pentadbiran

 

100%

 

Updated:: 13/04/2017

MEDIA SHARING

C1586104931