MENGENAI KAMI | AKADEMI SUKAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Akademi Sukan Universiti Putra Malaysia mula beroperasi pada 1 Januari 2004. Penubuhan ini adalah berdasarkan kewujudan sumber kepakaran dalam sains sukan yang sedia ada di Universiti Putra Malaysia (UPM). Seiring dengan kemajuan sukan di peringkat tinggi, Akademi Sukan UPM beriltizam mencetuskan suatu anjakan paradigma dalam sukan negara dengan membina niche dalam pengaplikasian teknologi terkini dalam sukan kompetitif.

Sebagai pembuka kata, saya mengalu-alukan semua pengunjung yang sudi melayari laman web Akademi...selanjutnya...
Akademi Sukan mula beroperasi di Kompleks Sukan UPM dan pada tahun 2011, telah berpindah ke...selanjutnya...
Terdapat 4 unit utama di dalam struktur organisasi Akademi Sukan bagi mencapai objektif yang telah...selanjutnya...
Kami staf Akademi Sukan UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melaui penerapan kualiti dalam...selanjutnya...
Lokasi Akademi Sukan...selanjutnya...
B1566381041